Proč využít naše služby

Výhody agenturního zaměstnání

JOB AGENCY NVJ-EU s.r.o., poskytuje komplexní služby nebo řešení, a tak šetří čas i finanční prostředky svých obchodních partnerů.

Zajišťujeme veškerou personální administrativu, veškerou mzdovou agendu a jedinou starostí uživatele nebo klienta je, aby kontroloval kvalitu práce pracovníků a potvrzoval vykonanou práci (buď úkolovou, nebo hodinovou).

Díky této strategii pomáhá agentura JOB AGENCY NVJ-EU s.r.o. svým klientům nalézt kvalitní a zkušené pracovníky, kteří splňují jejich očekávání jak z profesního hlediska, tak z pohledu jejich firemní kultury.

Cílem naší agentury je dosažené úspěchy dále rozvíjet a poskytovat všem svým obchodním partnerům služby, které odpovídají jejich měnícím se požadavkům.

Jsme připraveni přizpůsobit se Vaší směnnosti a Vašemu systému práce. Potřebné počty nově nastupujících zaměstnanců jsme schopni flexibilně pokrývat.

S tímto systémem práce máme již značné zkušenosti, proto se umíme dobře orientovat v případných krizových anebo ztížených situacích (navýšení výroby, dovolená a nemocenská zaměstnanců, nedostatek zaměstnanců v daných pozicích.)

10 výhod spolupráce s námi

  • flexibilita, kvalita, rychlost a bezstarostnost s administrativou
  • zajímavá cenová politika
  • rychlost zrealizování Vaší objednávky
  • pracovní doba a pracovní režim podle Vašich konkrétních potřeb a požadavků
  • systém záruk na námi poskytované služby v personální oblasti
  • možnost využití rozsáhlé databáze uchazečů o zaměstnání
  • vlastní koordinátor k zajištění plynulého a bezproblémového chodu na pracovišti, který je nápomocný zaměstnancům a vedoucím pracovníkům uživatele
  • vlastní rozvoz zaměstnanců na místo výkonu práce
  • školení pracovníků v oblasti BOZP, PO, CO, OŽP
  • případné přenechání zaměstnanců do kmenového stavu uživatele

Dosavadní úspěch naší agentury práce se zakládá i na pravidelném a úzkém kontaktu s uživatelem. Pravidelně komunikujeme se zástupci našich obchodních partnerů, s personálním oddělením a koordinátory o aktuálních otázkách, potřebách, nebo při řešení problémů v personální oblasti.