Naši zaměstnanci

Naše agentura práce garantuje zajištění ne horších pracovních a platových podmínek než mají srovnatelní zaměstnanci uživatele. Jedná se o mzdu, která je u uživatele poskytována srovnatelným zaměstnancům v souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce. Pokud naše agentura zjistí, nebo jí bude sděleno, že tomu tak není, tyto podmínky zajistí

Pro naše zaměstnance dále zajišťujeme

Ubytování

Naše agentura zabezpečí a smluvně zajistí ubytovací kapacity na naší firemní ubytovně v Mladé Boleslavi, případně v místě výkonu práce u uživatele.

Zdravotní péči

K dispozici je firemní lékař zajištující vstupní a průběžné lékařské prohlídky, které zabezpečí, že všichni zaměstnanci budou zdravotně způsobilí k výkonu práce u uživatele.

Školení zaměstnanců

Možnost zajištění odborného firemního školitele, který provádí školení všech nově nastupujících zaměstnanců, týkajících se platných bezpečnostních předpisů pro jednotlivá pracoviště, včetně seznámení se zásadami ochrany životního a pracovního prostředí a požární ochrany.

Koordinátora

K zajištění plynulého a bezproblémového chodu Vašeho provozu poskytujeme odpovědného pracovníka naší agentury práce, který je denně k dispozici zaměstnancům i vedoucím pracovníkům uživatele. Tato kontaktní osoba bude odpovědná a nápomocná zejména při:

• řešení problémových situací vzniklých na pracovišti uživatele
• dodržování pracovně-právních předpisů
• udržování a rozvíjení vztahů s uživatelem

Dopravu do zaměstnání

Naše firemní autobusy a mikrobusy zajistí přepravu zaměstnanců na místo výkonu práce, odvozy zaměstnanců při celozávodní dovolené a jiných mimořádných výlukách v provozu u uživatele.

Pojištění

Naše společnost má sjednané zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a dále pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené na pracovišti uživatele.

Pracovní oděvy a obuv

Zabezpečuje naše agentura práce.