Naše služby a možnosti vzájemné spolupráce

V současné době nabízíme svým obchodním partnerům spolupráci zejména v těchto oblastech:

Dočasné přidělení zaměstnanců / outsourcing

dohoda o dočasném přidělení zaměstnanců

Dočasné i dlouhodobé přidělení pracovníků dle Vašich aktuálních potřeb patří mezi stále častěji vyhledávané služby. Používá se zejména pro nižší pozice ve výrobě. Pracovníci jsou zaměstnanci naší agentury, vyhledaní námi nebo určeni přímo uživatelem. Obvykle se jedná o střednědobé či dlouhodobé úvazky.

Odpovědnost za veškeré náležitosti pracovně-právního vztahu se zaměstnancem i za vedení jeho personální a mzdové agendy přebírá naše agentura práce.

Náš obchodní partner tak získá novou pracovní sílu, aniž by byl současně zatížen další nezbytně nutnou administrativou.

Zapůjčení zaměstnanců / temporary help

dohoda o pracovní činnosti

Krátkodobé nebo střednědobé zapůjčení pracovníků nebo vyhledání brigádníků všude tam, kde je potřeba pružné pracovní síly. V praxi to znamená operativní poskytnutí pracovníka na přechodnou dobu – hodinová nebo měsíční výpomoc. Obvykle se jedná o nárazové akce, např. v době dovolených, sezónních špiček, při nových zakázkách apod.

Zprostředkování, vyhledání kmenových zaměstnanců

podle specifických požadavků společnosti / headhunting

Jedná se zejména o různé specialisty, technicko- hospodářské pracovní pozice, pozice využívané v administrativě a na ekonomickém úseku.

Naše agentura práce vyhledá a doporučí klientovi vhodné kandidáty na obsazení požadovaných pozic pro kmenový stav obchodního partnera.

Při výběru vhodných kandidátů na obsazení požadované pozice zároveň nabízíme možné prověření odborné a jazykové způsobilosti v anglickém a německém jazyce. Tato služba je zpoplatněna jednorázovou provizí, jejíž výše je předem dohodnuta.

V rámci rozvíjení dobrých vztahů jsme ochotni pomoci obchodnímu partnerovi s obsazením personálu na vyšších úrovních kmenového stavu i bez nároku na odměnu, v případě, že s námi spolupracuje v režimu dočasného přidělení zaměstnanců.